Oferujemy usługi w zakresie:

  • przygotowanie wniosków w celu uzyskania decyzji środowiskowych (raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne)
  • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji IPPC
  • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń emisyjnych i wodnoprawnych (emisje do powietrza, gospodarka odpadami, operaty wodnoprawne)
  • screening stanu środowiska (np. przedinwestycyjny)
  • eko-audyty
  • inwentaryzacje przyrodnicze
  • nadzory środowiskowe

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13 + 2 =