Zaznacz stronę

OFERTA

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania decyzji środowiskowych (raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne)
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji IPPC
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń emisyjnych i wodnoprawnych (emisje do powietrza, gospodarka odpadami, operaty wodnoprawne)
 • projekty rekultywacji zanieczyszczonych gruntów i wód oraz składowisk odpadów, programy działań naprawczych;
 • screening stanu środowiska (np. przedinwestycyjny)
 • eko-audyty
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • projekty odgazowania składowisk odpadów
 • przygotowanie wniosków o zamknięcie składowisk
 • instrukcje eksploatacji składowisk
 • projekty instalacji i sieci sanitarnych (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)

Oferujemy wykonanie dokumentacji:

 • projekty wykonawcze
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne
ECG ORBITAL Sp. z o.o.
agsdi-location

ul. Maszopów 4D/10
81-575 Gdynia

agsdi-mobile

Tel: 58 624 88 64
Tel: 609 239 705

agsdi-message-2

orbital@orbital.com.pl

NAPISZ DO NAS

Zgoda na przetwarzanie danych

® 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone